Information från Rektor

Byte av lärosäte från Högskolan Dalarna till Luleå tekniska universitet Senast den 15 maj måste Bergsskolans studerande ha ansökt om överflyttning från Högskolan Dalarna till Luleå tekniska universitet. Rent praktiskt kommer Susanne Jonsson att gå ut i klasserna och ha med sig en blankett som ska fyllas i med en individuell anmälan om överflyttning. För[…]

Registrering av kurser

NI som inte redan har registrerat er på era kurser på du.se skall göra detta snarast. Om en vecka är det försent. Du loggar in med ditt användarnamn på du.se klickar dig fram till ”Mina Sidor” gå sedan vidare till ”Mina Studier” > ”Registrera mig”, eter detta så kryssar du för alla de kurser som[…]