Information från Rektor

Posted by
|

Byte av lärosäte från Högskolan Dalarna till Luleå tekniska universitet

Senast den 15 maj måste Bergsskolans studerande ha ansökt om överflyttning från Högskolan Dalarna till Luleå tekniska universitet.
Rent praktiskt kommer Susanne Jonsson att gå ut i klasserna och ha med sig en blankett som ska fyllas i med en individuell anmälan om överflyttning. För de studerande som inte närvarande krävs att ni kontaktar och allra helst besöker Susanne på studentexpeditionen och gör en anmälan om överflyttning.

Add a comment

Om Bergsskolans Studentförening

Bergsskolans studentförening består av ett antal ideellt arbetande studenter som väljs årsvis. Vårt syfte är att driva våra studenters frågor som rör utbildning och studiesocial miljö. Konkret kan det handla om att se till att kursutvärderingar skrivs och arkiveras. Det kan också handla om att arrangera fotbolls- och innebandyträningar. Läs mer…
.
Hitta oss här också: Twitter | Facebook
Copyright © 2012 Bergsskolans Studentförening.