Information från Rektor

Byte av lärosäte från Högskolan Dalarna till Luleå tekniska universitet

Senast den 15 maj måste Bergsskolans studerande ha ansökt om överflyttning från Högskolan Dalarna till Luleå tekniska universitet.
Rent praktiskt kommer Susanne Jonsson att gå ut i klasserna och ha med sig en blankett som ska fyllas i med en individuell anmälan om överflyttning. För de studerande som inte närvarande krävs att ni kontaktar och allra helst besöker Susanne på studentexpeditionen och gör en anmälan om överflyttning.