Blivande student?

Att plugga i Filipstad är speciellt. Både skolan och orten Filipstad är liten, vilket sätter sin prägel på utbildningen. Med endast 170 elever genomsyras studentlivet av en närhet som få skolor kan mäta sig med. Priset man får betala är att stadens ”puls” inte går att jämföra med studentstäder som Linköping, Göteborg, Stockholm, Uppsala eller Lund. Lyckligtvis är det nära till Karlstad (se mer under underrubriken ”Uteliv”).

Det lilla antalet elever medför att du i princip lär känna alla på skolan – lärare, klasskamrater och övriga elever. Möjligheterna att knyta kontakter är goda inför livet efter examen.

Just att det finns ett fokus på den kommande arbetsmarknaden är signifikativt för Bergsskolan. Utbildningen är praktiskt orienterad. Vi lär oss allt som oftast tumregler – här är överslagsberäkningar mer värda än matematiskt exakta formler, härledda i detalj.

Skolans pragmatiska syn på utlärning är välkänt i näringslivet. Vi hör återkommande berättelser om hur Bergsskolingarna klarar övergången till arbetslivet bättre än teoretiskt skolade Chalmerister eller ingenjörer från KTH. Detta goda rykte har vi många av våra lärare att tacka. Det fina med lärarna på Bergsskolan är att de har erfarenhet från yrkeslivet. De kan därför föreläsa om beräkningsgången för exempelvis husgrunders sättningar och peka på Powerpoint-diagram som visar siffror som ska stoppas in i en formel … för att i nästa stund säga att vi ska frångå dessa värden för att de ändå inte används i branschen. Statistik över hur många som får jobb efter utbildningen styrker det som sagts ovan (även om vi också kände av finanskrisen).

En annan sak värd att nämna är de årliga arbetsmarknadsdagarna som skolan arrangerar. Vid dessa tillfällen kommer representanter från näringslivet för att visa upp sig och svara på frågor om deras verksamheter men också om möjligheterna till sommar- och x-jobb samt eventuella luckor i produktionskedjan som behöver fyllas med nyexaminerade studenter.

Add a comment

Om Bergsskolans Studentförening

Bergsskolans studentförening består av ett antal ideellt arbetande studenter som väljs årsvis. Vårt syfte är att driva våra studenters frågor som rör utbildning och studiesocial miljö. Konkret kan det handla om att se till att kursutvärderingar skrivs och arkiveras. Det kan också handla om att arrangera fotbolls- och innebandyträningar. Läs mer…
.
Hitta oss här också: Twitter | Facebook
Copyright © 2012 Bergsskolans Studentförening.