Blivande student?

copy-of-filipstad4

Att plugga på Bergsskolan är speciellt. Bergsskolan ligger i småstadskommunen Filipstad. Med endast 200 elever genomsyras studentåren av en gemenskap som få skolor kan mäta sig med. Det mindre antalet elever medför en närhet som gör att du i princip lär känna alla på skolan, inklusive lärare. Möjligheterna att knyta kontakter under dina studieår på Bergsskolan är alltså mycket goda inför livet efter examen.

Priset för att studera i Filipstad är att utelivet inte går att jämföra med studentstäder som Linköping, Göteborg och Stockholm. Lyckligtvis är det nära till Karlstad. Läs mer om utelivet i Filipstad.

copy-of-mineral-lektion

Bergsskolan har ett fokus på kommande arbetsmarknaden där utbildningarna är praktiskt orienterande. Vi lär oss allt som oftast tumregler- här är överslagsberäkningar mer värda än matematiskt exakta formler, härledda i detalj. Skolans pragmatiska syn på utlärning är välkänt i näringslivet. Vi hör återkommande berättelser om hur Bergsskolingarna klarar övergången till arbetslivet bättre än teoretiskt skolade Chalmerister eller ingenjörer från KTH. Detta goda rykte har vi många av våra lärare att tacka. Våra lärare på Bergskolan har erfarenheten från yrkeslivet och präglar vår kompetens med sina kunskaper om branschen. De kan därför föreläsa om beräkningsgången för husgrunders sättningar och peka på diagram efter siffror som skall stoppas in i en formel… för att i nästa stund säga att vi ska frångå dessa värden för att de ändå inte används inom branschen. Vi lär oss det väsentliga vilket skiljer oss från överskolade civilingenjörer. Statistiken över hur många som får jobb efter en utbildning på Bergsskolan styrker det som sagts ovan.

copy-of-kb__0417

Bergsskolan anordnar flera gånger under läsåren återkommande föreläsningar och företagsträffar där representanter från näringslivet kommer för att visa sitt intresse för skolan. Dessa verksamheter ger många möjligheter till sommarpraktik, examensarbeten och eventuell anställning.