Länkar

Här finns länkar som kan tänkas vara användbara om du redan går på skolan eller om du står i valet och kvalet för att söka.

Huvudsidor

Filer

  • Stadgar - De stadgar som studentföreningen jobbar efter.

Övrigt

  • LinkedIn – Ett mer branschinriktat Facebook, grupp finns för bergsskolelever
  • Katalogpresentation – Hur du skriver din personliga presentation till examenskatalogen

Om Bergsskolans Studentförening

Bergsskolans studentförening består av ett antal ideellt arbetande studenter som väljs årsvis. Vårt syfte är att driva våra studenters frågor som rör utbildning och studiesocial miljö. Konkret kan det handla om att se till att kursutvärderingar skrivs och arkiveras. Det kan också handla om att arrangera fotbolls- och innebandyträningar. Läs mer…
.
Hitta oss här också: Twitter | Facebook
Copyright © 2012 Bergsskolans Studentförening.