joel-34
Joel Eriksson

Ordförande

Vår ledare med slagkraft. Styrelsens överman och förebild. Han kallar till möten och driver resten med piska och kaffelockelse. Han är personen som vet hur allt ligger till och hur allt skall fungera.


Email: ordforande@bergsskolan.com    

Pär-34
Pär Ströhm

Sponsoransvarig

Har övat framför spegeln sedan många år för uppdrag som detta. Så på åker kostymen för att ragga nya studentrabatter och förmåner från staens företag för vår sponsorsansvarige.


  Email: sponsor@bergsskolan.com

emelie-34
Emelie Lengqvist

Kassör

Räcker kaffepengarna till styrelsemötet? Vår ekonomiansvarige ser till att det gör det. Hon trollar med siffror och ser till att pengarna ligger på rätt konto till månadens slut. Bokför och redovisar resultat från projekt och kårverksamhet.


Email: ekonomi@bergsskolan.com  

herman-34
Herman Hjerstedt

Aktivitetsansvarig

Kompenserar utbildningens dagbrott med benbrott under vardagskvällarna. På Bergsskolan utövar vi nämligen aktiviteter som fotboll, hockey och innebandy. Ordnar även med hockeyresor och andra önskemål.


Email: idrott@bergsskolan.com  

Richard-34
Richard Forsell

Media och IT

”-Det enda han gör är att sitta vid datorn så varför inte ge han en position där han gör nytta?” Vår mediaansvarige för styrelsen ser till att all information når ut till våra studenter på skolan genom våra sociala medier och hemsida.


Email: media@bergsskolan.com  

Adrian-34
Adrian Lovén

Kårhus ansvarig

Ansvarar för vårt kära kårhus på Bergmästargården. Tillsammans med Baransvarige utbildar de och engagerar studenter för en ansvarsfull alkoholservering och en trevlig gemenskap.


Email: karhus@bergsskolan.com  

markus-34
Markus Kilpinen

Baransvarig

Ansvarar för vår största inkomstkälla för studentkåren. Tillsammans med kårhusansvarige utbildar de och engagerar studenter för en ansvarsfull alkoholservering och en trevlig gemenskap.


Email: baren@bergsskolan.com  

Karl-34
Karl Myrsell

Utbildningsansvarig

Håller utbildningen måttet? Såklart! Vår utbildningsansvarige ser till att systemet fungerar. Han engagerar även studenter till medverka i kvalitetsarbeten på skolan.